Helling Peter


Name : Helling
Vornamen : Peter
Geschlecht : M
Beruf :
Geburt : 25. Oktober 1778
Taufe :
Tod : 4. Juli 1850 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
1.Frank Agnes am 4. Februar 1800 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
* 1775 in , D-Hüffelsheim, Rhein-Pf.
† 10. April 1819 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.

1. Haeling Catharina
* 27. April 1806

Hess Catharina


Name : Hess
Vornamen : Catharina
Geschlecht : W
Beruf :
Geburt :
Taufe :
Tod :
1.Bott Peter am 16. Januar 1866 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
* 16. Oktober 1838 in , D-Bockenau, Rhein-Pf.

Hildebrand Johann


Name : Hildebrand
Vornamen : Johann
Geschlecht : M
Beruf :
Geburt : 10. Februar 1737 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
Taufe :
Tod : 28. September 1794 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
Vater: Hildebrand Franz
Mutter: NN Anna Margarete
* 1717
† 29. Juni 1754 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.

1.Canton Catharina Magdalena
* 5. Dezember 1737 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
† 23. Februar 1804 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.

1. Hildebrand Josef
* 1. August 1767
2. Hildebrand Anna Margarete
* 28. Juni 1769 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
3. Hildebrand Anna Catharina
* 1. Mai 1773 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
† 1. September 1776 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
4. Hildebrand Georg Adam
* 24. Dezember 1775
† 20. Januar 1832 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
5. Hildebrand Susanne
* 27. Januar 1779 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
† 28. Februar 1848 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
6. Hildebrand Josefa
* 26. November 1780 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
7. Hildebrand Maria Agnes
* 23. April 1783 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
† 22. Februar 1788 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.

Hildebrand Franz


Name : Hildebrand
Vornamen : Franz
Geschlecht : M
Beruf :
Geburt :
Taufe :
Tod :
1.NN Anna Margarete
* 1717
† 29. Juni 1754 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.

1. Hildebrand Johann
* 10. Februar 1737 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
† 28. September 1794 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.

Hildebrand Josef


Name : Hildebrand
Vornamen : Josef
Geschlecht : M
Beruf :
Geburt : 1. August 1767
Taufe :
Tod :
Vater: Hildebrand Johann
* 10. Februar 1737 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
† 28. September 1794 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
Mutter: Canton Catharina Magdalena
* 5. Dezember 1737 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
† 23. Februar 1804 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.

Hildebrand Anna Margarete


Name : Hildebrand
Vornamen : Anna Margarete
Geschlecht : W
Beruf :
Geburt : 28. Juni 1769 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
Taufe :
Tod :
Vater: Hildebrand Johann
* 10. Februar 1737 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
† 28. September 1794 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
Mutter: Canton Catharina Magdalena
* 5. Dezember 1737 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
† 23. Februar 1804 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.

Hildebrand Anna Catharina


Name : Hildebrand
Vornamen : Anna Catharina
Geschlecht : W
Beruf :
Geburt : 1. Mai 1773 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
Taufe :
Tod : 1. September 1776 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
Vater: Hildebrand Johann
* 10. Februar 1737 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
† 28. September 1794 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
Mutter: Canton Catharina Magdalena
* 5. Dezember 1737 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
† 23. Februar 1804 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.

Hildebrand Georg Adam


Name : Hildebrand
Vornamen : Georg Adam
Geschlecht : M
Beruf :
Geburt : 24. Dezember 1775
Taufe :
Tod : 20. Januar 1832 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
Vater: Hildebrand Johann
* 10. Februar 1737 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
† 28. September 1794 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
Mutter: Canton Catharina Magdalena
* 5. Dezember 1737 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
† 23. Februar 1804 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.

1.Nachtigall Maria Eva

2.Klein Maria Catharina am 4. Januar 1814 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
* 1782
† 2. August 1832 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.

Hildebrand Susanne


Name : Hildebrand
Vornamen : Susanne
Geschlecht : W
Beruf :
Geburt : 27. Januar 1779 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
Taufe :
Tod : 28. Februar 1848 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
Vater: Hildebrand Johann
* 10. Februar 1737 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
† 28. September 1794 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
Mutter: Canton Catharina Magdalena
* 5. Dezember 1737 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
† 23. Februar 1804 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.

2.Staab Friedrich am 23. März 1806
* 1782
† 28. August 1853 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.

Hildebrand Josefa


Name : Hildebrand
Vornamen : Josefa
Geschlecht : W
Beruf :
Geburt : 26. November 1780 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
Taufe :
Tod :
Vater: Hildebrand Johann
* 10. Februar 1737 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
† 28. September 1794 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
Mutter: Canton Catharina Magdalena
* 5. Dezember 1737 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.
† 23. Februar 1804 in , D-Waldböckelheim, Rhein-Pf.